Veelgestelde Vragen

Hieronder antwoord op enkele vaak gestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met mij op.

Wat betekent Longevity eigenlijk

Longevity is een term welke in de VS enige jaren geleden is ontstaan. Het is een samentrekking van de woorden “longe” (= langdurig) en “vitality” (= vitaal). Wat belangrijk is, is de invulling welke gegeven wordt aan deze term.

Longevity Specialisten Nederland, heeft hier een unieke invulling aan gegeven welke heeft geleid tot een zeer effectieve werkwijze!

Wat is een Longevity Specialist

Longevity Specialist is een nieuw beroep dat is vormgegeven en geïntroduceerd door Longevity Specialisten Nederland. Het beroep is sinds januari 2017 officieel erkend, onder meer door opname in de Nationale Beroepengids.

De Longevity Specialist richt zich op het zo optimaal mogelijk laten werken van de de lichaamseigen systemen: de systemen die ons lichaam zelf ter beschikking heeft om goed te kunnen functioneren.

Deze belangrijke lichaamseigen systemen zijn:

 • stofwisseling
 • ademhalingsstelsel
 • bloedsomloop
 • immuunsysteem
 • lymfestelsel
 • zenuwstelsel
 • hormoonstelsel
 • huid
 • voortplanting
 • skelet
 • spierstelsel

Wanneer deze lichaamseigen systemen ontregeld zijn komt dat vrijwel altijd door onbewuste, ondoordachte keuzes op het gebied van eten, drinken, omgaan met stress, en de kwaliteit van de slaap.

Het gevolg van een ontregeling van één of meer van deze systemen zal altijd een chronische aandoening tot gevolg hebben. Het kenmerk van een chronische aandoening is dat deze niet erfelijk en/of besmettelijk is.

De Longevity Specialist legt deze dagelijkse keuzes onder een vergrootglas,  zet deze af tegen het functioneren van de lichaamseigen processen, en helpt een optimalisatie te bereiken. Daarbij wordt vooral gekeken naar de interactie en het functioneren van voedingsstoffen op celniveau (de orthomoleculaire zienswijze).

Vervolgens kunnen keuzes aangepast worden en meer in overeenstemming worden gebracht met het eigen gestel. Dat vereist maatwerk omdat elk mens anders is, en het persoonlijke gestel werkt volgens een persoonlijk en lichaamseigen systeem.

Internationaal wetenschappelijk heeft deze werkwijze de benaming gekregen van Evolutionaire Volksgezondheidszorg, en is erkend als nieuwe discipline.

Longevity Specialisten Nederland maakt gebruik van opgeleide specialisten, die je helpen je dagelijkse keuzes aan te passen in een voor jou aanvaardbaar tempo. Zo’n specialist kun je zien als een buddy die je bijstaat, motiveert, inspireert en je voorziet van nieuwe kennis.

De specialist heeft in alle gevallen een meerwaarde, omdat je je altijd beter voelt wanneer je lichaamseigen systemen beter gaan functioneren. Die voordelen uiten zich in een verbeterd fysiek welzijn, mentaal welzijn, emotioneel welzijn, en in het ervaren van meer dagelijkse energie.

Wat is de meerwaarde van een leefstijlanalyse?

Met een leefstijlanalyse krijg je direct inzicht in wat of de effecten zijn van de keuzes welke je gewend bent te maken door de dag heen. Ongemerkt, of als gevolg van ondeskundig advies, worden namelijk door veel mensen (80%) keuzes gemaakt welke betiteld kunnen worden als verouderingsversnellers.

Van verouderingsversnellers is bekend dat zij zullen leiden tot klachten en/of aandoeningen en dat zeker op termijn. Hoe mooi zou het zijn als je hier in een vroeg stadium wetenschap van krijgt en deze verouderingsversnellers uit je dagelijks patroon kunt verwijderen? Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!

Is leefstijloptimalisatie echt zo belangrijk?

Gedurende de afgelopen 50 jaar zijn veel minder goede gewoonten in onze leefstijl geslopen. Sommige van deze gewoonten zijn van generatie op generatie doorgegeven, andere zijn ontstaan door een steeds slimmere marketing van producenten.

Het is aangetoond dat deze minder goede gewoonten op termijn zo goed als zeker leiden tot ziekten, vaak zelfs tot chronische aandoeningen. Leefstijloptimalisatie is de onvermijdelijke stap naar het voorkomen van veel chronische ziekten.

Wat is het verschil tussen leefstijlinterventie en leefstijloptimalisatie?

Bij leefstijlinterventie wordt er versneld omgeschakeld – ingegrepen – naar een meer gezonde leefstijl, zonder hierbij rekening te houden met individuele gewoonten. Dit roept bij veel mensen weerstand op.

Leefstijloptimalisatie is veel persoonlijker, gemoedelijker en houdt wel rekening met hoe jij bent als persoon. Leefstijloptimalisatie is daarmee een methode die beter aansluit bij je gevoelsleven, en is daardoor ook veel eenvoudiger door te voeren in je dagelijkse leven.

Helpt leefstijloptimalisatie wel?

De top vijf van meest voorkomende ziekten hebben één ding gemeen: ze zijn vooral chronisch, als aandoening niet overdraagbaar, en samen verantwoordelijk voor 70% van alle sterfgevallen in Nederland.

Deze ziekten komen voort uit een ongezonde, gemankeerde leefstijl. Leefstijloptimalisatie kan hier veel aan verbeteren.

Heeft leefstijloptimalisatie nog wel zin als je al een chronische aandoening hebt?

Het is altijd zinvol om een leefstijloptimalisatietraject te volgen.

Hoewel ook een Longevity Specialist niet kan helen wat niet meer functioneert in het lichaam, is inmiddels wel overduidelijk aangetoond dat de klachten en hinder die met de chronische aandoening samenhangt een stuk minder, dan wel dragelijker kunnen worden.

Bovendien wordt de kans op het optreden van nog andere – chronische – aandoeningen een stuk kleiner.

Is een eigen specialist echt noodzakelijk?

De voedselproducenten weten goed hoe ze je met uitgekiende marketing in de war kunnen brengen. Daarnaast staat er veel verwarrende en vaak onjuiste informatie op het internet. Hierdoor weet bijna niemand nog echt hoe je een gezonde leefstijl kunt bereiken.

Voor je er erg in hebt, bereik je zelfs het tegenovergestelde resultaat, en kun je het ontstaan van een – chronische-  ziekte juist bevorderen.

Je Longevity Specialist leert je in drie maanden hoe je wél goed voor je lichaam zorgt.

Werkt jullie methode?

De Longevity Specialisten werken met een bewezen effectieve aanpak die een positieve invloed heeft op je lichaam. Je lichaam hervindt een nieuw, meer gezond evenwicht, en is daardoor in staat zichzelf te optimaliseren.

Je Specialist geeft je voedingsadvies en leefstijladviezen, en helpt je betere leefstijlkeuzes te maken. Denk bijvoorbeeld aan wat je eet en waarmee je dat combineert, de beste momenten om te eten, je manier van koken, en het goed bewaren van producten.

Daarnaast is er veel aandacht voor een betere balans op het gebied van bewegen, omgaan met niet-te-voorkomen stress, en natuurlijk de nachtrust.

Onze specialisten bereiken met deze unieke methode van leefstijloptimalisatie  vaak dat klachten verminderen en zelfs verdwijnen. Het lichaam herstelt zichzelf tot op zekere hoogte; een betere dokter is er niet.

Wie staat er achter de voedingsadviezen?

De voedingsadviezen die je krijgt van de Longevity Specialisten zijn gebaseerd op de orthomoleculaire zienswijze van specialisten op dit vlak. Het gaat daarbij om normale, maar bewust gekozen voedingsmiddelen die gewoon te koop zijn.

Wat maakt jullie programma zo bijzonder?

De kracht van ons programma zit in de persoonlijke begeleiding gedurende een gelimiteerde periode van 3 maanden. Je investeert éénmalig in je eigen lichaam en gezondheid, waarvan je vervolgens de rest van je leven de vruchten blijft plukken.

Er is geen vergelijkbare investering denkbaar die net zoveel rendement oplevert. Bovendien zet het je leven niet op zijn kop. Het programma is echt voor iedereen redelijk eenvoudig toe te passen.

Je persoonlijke specialist helpt je bij het maken van betere en bewuste keuzes, helpt je inzicht te krijgen in de beperkingen van je lichaam, en laat je – kort – kennismaken met de vele balansen in je lichaam die verschil maken tussen ziek worden of gezond blijven.

In ieder geval krijg je geen lijstjes met verboden zaken en dingen die je beslist moet doen. Het uitgangspunt is en blijft jouw persoonlijke leefstijl.

Is jullie programma ook een afslankprogramma?

Het programma is niet direct op afvallen gericht, maar het is meestal wel een aangename bijwerking van het programma.

De reden dat je vaak afvalt is dat aan een gezond lichaam vanzelfsprekend een gezond gewicht gekoppeld is. Maar bij een gezond gewicht hoort helaas niet automatisch een gezond lichaam. Integendeel zelfs, je kunt een gezond gewicht bereiken, maar daarmee tegelijk je eigen gezondheid ondermijnen door het maken van verkeerde keuzes.

Als Longevity Specialist help ik je bij het maken van de juiste keuzes.

Ik heb ondergewicht, dus voor mij is het programma zeker niets?

Het programma kan ook tot gevolg hebben dat je aankomt. Dit komt doordat je met leefstijloptimalisatie de lichaamseigen processen optimaliseert, waardoor je lichaam in balans komt. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook een gezond gewicht.

Zijn jullie een organisatie van natuurartsen?

Nee. De reden hiervoor is dat het woord ‘arts’ associaties oproept en verwachtingen schept.

De huidige samenleving verwacht van een arts dat er aan symptoombestrijding wordt gedaan, in de meestal onjuiste overtuiging dat de klacht dan zal verdwijnen.

Daarnaast werkt een natuurarts vaak met supplementen, terwijl wij met juist de nodige terughoudendheid voorstaan bij het gebruik van deze middelen.

Tot slot houdt een arts zich voornamelijk bezig met zieke mensen, terwijl wij juist willen voorkomen dat mensen ziek worden.

Zijn jullie dan een organisatie van therapeuten?

Nee, onze specialisten blijven juist graag ver van de medische en therapeutische hoek.

Een garantie op ‘niet ziek worden’ kan namelijk nooit gegeven worden. Wel is bekend uit veel internationale onderzoeken dat een geoptimaliseerde leefstijl de kans op chronisch ziek worden tientallen procenten kleiner maakt.

De Longevity Specialist biedt daarom hulp, begeleiding, en geeft voorlichting op het gebied van het maken van de meest gezonde leefstijlkeuzes.

Wat is jullie doelstelling dan?

Wij willen samen met onze specialisten ieder mens de kans geven op meer gezondheid en een grotere vitaliteit; nu, maar vooral ook op latere leeftijd.

Als bijkomend voordeel brengt dit voor de maatschappij een aanzienlijke (ziekte-) kostenbesparing met zich mee.